Abokatuak, Bai, zigor abokatuak eta Lege-Aholkulariak